วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

ดอกบานบุรีประจำงจังหวัดนราธิวาส

ดอกบานบุรี

ดอกบานบุรี
ดอกไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส

ดอกไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส-ดอกบานบุรี

ดอกไม้ประจำจังหวัด

นราธิวาส

ชื่อดอกไม้

ดอกบานบุรี

ชื่อสามัญ

Golden trumpet, Allamanda

ชื่อวิทยาศาสตร์

Allamanda cathartica Linn.

วงศ์

APOCYNACEAE

ชื่ออื่น

บานบุรีหอม, บานบุรีแสด

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้เถาเล็ก ใบยาวกว้างปลายแหลม ดอกคล้ายดอกผักบุ้ง สีม่วง สีเหลือง หรือสีแสดตามพันธุ์ กลิ่นหอมอ่อน ออกดอกตลอดปี

การขยายพันธุ์

โดยการตอนกิ่ง หรือปักชำ

สภาพที่เหมาะสม

ดินร่วนซุย แสงแดดปานกลาง

ถิ่นกำเนิด

บราซิล และอเมริกาเขตร้อน
ดอกไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส-ดอกบานบุรี

ดอกไม้ประจำจังหวัด

นราธิวาส

ชื่อดอกไม้

ดอกบานบุรี

ชื่อสามัญ

Golden trumpet, Allamanda

ชื่อวิทยาศาสตร์

Allamanda cathartica Linn.

วงศ์

APOCYNACEAE

ชื่ออื่น

บานบุรีหอม, บานบุรีแสด

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้เถาเล็ก ใบยาวกว้างปลายแหลม ดอกคล้ายดอกผักบุ้ง สีม่วง สีเหลือง หรือสีแสดตามพันธุ์ กลิ่นหอมอ่อน ออกดอกตลอดปี

การขยายพันธุ์

โดยการตอนกิ่ง หรือปักชำ

สภาพที่เหมาะสม

ดินร่วนซุย แสงแดดปานกลาง

ถิ่นกำเนิด

บราซิล และอเมริกาเขตร้อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น